Szigetvár története


szig2 A település területe már a történelem előtti időkben is lakott hely volt, erről kőkori, bronzkori leletek egyaránt tanúskodnak. A vaskorban kelták éltek itt, a rómaiak idején Limosa település lehetett a közelben. Az ezt követő keleti-gót, majd avar uralom után a honfoglalást követően a környék Botond törzsének uralma alá került. A szigetvári vár alapjait az Almás-patak mocsaras árteréből kiálló egyik szigetszerű földsávon építették meg. A sziget egykori birtokosai magukat „Szigeti” néven említették, a vár alapítójának a család egyik tagját, Antimust tartják. A település első írásos említése személynévként 1383-ban, településnévként (Zygeth) 1391-ben fordul elő, a 15. századi források Szigetről mint oppidumról szólnak. Szigeti Antimus unokája, Szigethi Oswald építtette az első erősséget, egy kör alakú, háromemeletes lakótornyot, ez képezte a későbbi belső vár magját. A sziget körüli mocsaras tavat idővel kimélyítették és földsáncokkal körültöltötték. A várat előbb a Garai, majd az enyingi Török család birtokolta. Török Bálint udvarában élt ura török fogságba vetéséig Tinódi Lantos Sebestyén, a híres históriás énekmondó. Az ország három részre szakadása után a vár Ferdinánd király tulajdonába került. A török támadások ellensúlyozására a várat és a várost megerősítették: a vár körüli tavat kiszélesítették, megerősítették a sáncokat, a négyszögalaprajzú vár sarkain földbástyákat építettek, az északnyugatit már kőből készítették. A vár középpontjában a belső vár, a középkori nagy lakótorony állt, a belső vár kijáratát földsánc védte. A vár falait és szabálytalan alaprajzú bástyáit tömésfalból készítették. Az Óvárost vert cölöpsor és széles vizesárok vette körül, a várral cölöphíd kötötte össze. A várost 6–7 m magas, sarokbástyákkal erősített tömésfalakkal védték.

szig11Az erődítményt 1556-ban Ali budai pasa több, mint egy hónapon át ostromolta, sikertelenül: Horváth Márk vezetésével a várvédők hősiesen védekeztek. Az ostromot követően a várat megerősítették, korszerű fülesbástyákat építettek. Zrínyi Miklós várkapitánysága idején (1561-1566) alapították az Újvárost is. A települést az 1566-os ostrom írta be a magyar történelem aranykönyvébe, amikor Szulejmán szultán Bécs ellen induló nyolcvanezer fős seregét Zrínyi Miklós és katonái megállították Szigetvár falai alatt. Zrínyi 2300 katonájával védte a várat, melyet a túlerő csak 33 napi ádáz ostrom után tudott elfoglalni. Szeptember 5-én meghalt a szultán, belső szerveit a vár környékén temették el, türbét építve fölé. Zrínyi, miután a belső várba szorult vissza 200 katonájával, szeptember 7-én a hősies kirohanás mellett döntött. Csaknem mindegy szálig elestek, így mutatva példát az áldozatos hazaszeretetből.

Kapcsolat & nyitvatartás

Déli kapu étterem
7900 Szigetvár, Rákóczi u. 14.
Telefon: +36 (30) 7575-444
E-mail: delikapu.etterem@gmail.com
Nyitvatartási rend:
- Hétfő: 11:00-16.00
- Kedd: 11:00-20:00
- Szerda: 11:00-20:00
- Csütörtök: 11:00-20:00
- Péntek: 11:00.21:00
- Szombat: 11:30-21:00
- Vasárnap: Zárva